Sarake Oy
Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä
Sarake Oy
Y-tunnus 2736285-3
Kivihaankuja 1
00310 Helsinki
Rekisterin hoitaja
Tuukka Taskinen
support@sarake.fi
Rekisterin nimi
Sarake Sign käyttäjärekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Sarake Sign -allekirjoituspalvelun käyttäjätilien ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja valvominen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi, henkilön syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan allekirjoitustapahtumien tiedot, asiakkaan tietokoneen IP-osoite, rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot), mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
Tietojen luovutus ja niiden suojaus
Henkilörekisterin tiedot ovat Sarake Oy:n sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Rekisterin sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen. Kaikki järjestelmässä säilytettävä tieto on salattu kryptografisin ja toisistaan riippumattomin menetelmin, joka estää niiden kääntämisen selkokieliseksi, yhdistelyn, tulkinnan ja analysoinnin ilman asianmukaista valtuutusta.
Kuluttajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.
Tietosuojalauseke
Sarake Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.
1. Millaisia henkilötietoja minusta kerätään?
Keräämme käyttäjästä rekisteriselosteessa kuvattuja, henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia, tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjän nimen, yhteystiedot sekä muut käyttäjän antamat tiedot.
2. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään asiakkuuden aikana tai myöhemmin rekisteröitymisen yhteydessä. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
Tallennamme käyttäjän henkilötiedot asiakas- tai markkinointirekistereihimme ja käsittelemme henkilötietoja vain palvelun rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti asiakassuhteen hoitamiseksi, palveluidemme toteuttamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, markkinointiin, segmentointiin sekä muihin vastaaviin kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.
4. Kuka käsittelee henkilötietojani ja mihin tietojani luovutetaan?
Sarake Oy voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Emme pääsääntöisesti luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
5. Miten henkilötietoni suojataan?
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.
6. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.
7. Mihin tarkoitukseen evästeitä käytetään?
Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on helpottaa käyttäjän toimimista palvelussamme (mm. tallentamalla käyttäjäasetuksia kuten kielivalinta), analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.
8. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja verkkovierailustani Sarake Sign -sivustolla?
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Sarake Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Sarake Sign -sivusto ei sisällä näiden ns. kolmansien osapuolien tietojenkeräystoiminnallisuuksia.
9. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?
Mobiili- tai tablettisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Nokian Storen, Googlen Playn tai Windows Phone Marketplacen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Kehotamme käyttäjiämme tutustumaan kunkin palveluntarjoajan ehtoihin kyseessä olevassa palvelussa.
10. Lähettääkö lataamani sovellus tai käyttämäni päätelaite tietoja Sarakkeelle?
Mobiili- tai tablettisovelluksemme, jotka käyttäjä on ladannut, keräävät käyttäjiästä käyttöön liittyviä tietoja, joilla pyritään estämään esimerkiksi järjestelmän väärinkäyttö. Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 6 kuvatuin tavoin.
11. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
Tietojen tarkastaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa asiakasrekisterissämme olevat itseään koskevat tiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä palvelun rekisteriselosteessa mainittuun asiakaspalveluumme.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden estäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
12. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.
13. Mihin voin ottaa yhteyttä?
Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostilla support@sarake.fi. Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:
Sarake Oy
Tietosuoja
Kivihaankuja 1
00310 Helsinki